Yargıtay yolu açılanlar ve infazı durdurulanların tahliyeleri başladı

KRONOS 26 Ekim 2019 GÜNDEM

Yargı Reformu’nun 1. Paketi, Meclis’ten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Pakette, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nda da değişiklikler yapıldı.

Değişikliklerle birlikte beş yıl ve altında ceza alan ve istinaf mahkemelerince cezaları onanan, terör suçundan yargılanan kişilere Yargıtay’a temyiz yolu açıldı.

Ayrıca Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklikle eleştiri ve haber verme sınırında kalan açıklamaların suç olmayacağı kanuna girdi.

Paketin yürürlülüğe girmesiyle birlikte beş yılın altında ceza alanların bir kısmının infazları durduruldu, tahliyeler başladı.

Paket sonrası 1600’ü Gülen cemaati, 600’ü de “PKK” soruşturmalarından ceza alan kişiler hakkında tahliye kararı çıktığı belirtiliyor. Tahliye olanların sayılarının ise artacağı söyleniyor.

Özellikle Gülen cemaati soruşturmalarında mahkûmiyet alanların, cezalarının beş yıl altında olduğu ve tahliye edilecekleri öne sürülüyor.

Odatv’ye konuşan Avukat Serkan Günel, konuya dair şunları söylüyor:

“İstinaf mahkemeleri bilindiği üzere Yargıtay’ın üzerindeki ağır iş yükünü hafifletmek ve 5 yılın üzerindeki cezalar için de ikinci bir inceleme ile sağlıklı sonuç almak amacıyla 5 yıl ve altındaki ceza alan sanıkların davalarını incelemek için getirilmişti. Ancak 3 yılı doldurmadan sorunlar baş gösterdi.

Özellikle özel hukuk alanında Yargıtay kadar uzun karar verme süreleri söz konusu. Ceza alanında ise aynı davada ceza alan kişilerden cezası 5 yılın altında olanların 6 ay gibi bir sürede cezasının onanması ile cezaevine girmesi, oysa aynı davada 5 yılın üzerinde ceza alanların mahkemesince tahliye edilmiş veya hiç tutuklanmamış ise bu inceleme sürecinde kendisinden daha az ceza alanların aksine dışarıda olmaları gibi bir durum ortaya çıktı. Sonuç olarak madde gerekçesi her ne kadar ifade özgürlüğüne doğrudan etki eden suçlar için (ceza 5 yılın altında olsa da) istinaf incelemesi yanında Yargıtay temyiz hakkı getirmişse de özellikle Cumhuriyet Gazetesi Davası olarak bilinen davada ortaya çıkan bu mağduriyet nedeniyle silahlı örgüt suçlarında da ceza 5 yılın altında olsa bile Yargıtay temyiz yolunu açmıştır. Beş yıl ve altında ceza alıp cezası onanan silahlı terör örgütü sanıklarına bu yasa ile tahliye yolu açılmıştır diyebiliriz.”

Avukat Hüseyin Ersöz de şu görüşleri dile getiriyor:

“Kanunda sayılı suç tiplerinde 5 yılın altında ceza alıp da cezaları istinaf incelemesinde kesinleşenlere temyiz hakkının tanınması, Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasından önceki işleyişe geri dönülmesi anlamına geliyor. Ancak başta terör suçları olmak üzere yapılmış olan düzenlemenin uygulamada bir ihtiyacın sonucu olduğunu da ifade etmek gerekli. Zira siyasi yanı da olan terör suçlarında ve Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin çoğu zaman takdir yetkilerini kullanmadıkları ve bu dosyalarda ‘esastan ret’ kararı verildiği görülmekteydi. Buna en çarpıcı örnek ise Cumhuriyet Gazetesi Davası’nda yargılanan gazetecilerin durumuydu. Bu teamül Bölge Adliye Mahkemelerinin özellikle bu suç tiplerinde etkili bir yol olmaktan çıktığını da gösteriyordu. Bu sebeple Kanunla sayılan söz konusu suç tiplerine ilişkin temyiz yolunun açılmasını olumlu görüyorum.”

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram