Türkiye Avrupa Konseyi’nin yolsuzlukla ilgili 22 tavsiyesinden sadece 3’ünü ‘tam’ getirdi

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun yolsuzlukla mücadele konusunda tavsiye ettiği 22 maddenin sadece üçünün "tatmin edici şekilde" yerine getirildiği açıklandı. Geriye kalan tavsiyelerden dokuzunu "kısmen" yerine getiren Türkiye, 12 tavsiyeyi ise es geçti.

KRONOS 24 Haziran 2022 DÜNYA

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), bir raporla Türkiye’nin ‘yolsuzlukla mücadele’ tavsiyelerini yerine getirip getirmediğini değerlendirdi. Raporda Türkiye’nin birçok maddeyi yerine getirmediği görülürken Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), Avrupa standartlarıyla çeliştiği ve bağımsız bir yargıdan uzak olduğuna yer verildi.

Raporda Türkiye’den gerçekleştirilmesi istenen 22 tavsiyeyle ilgili açıklamalara yer veren GRECO, tavsiyelerden üçünün tatmin edici şekilde yerine getirdiğini belirtti. Raporda geriye kalan tavsiyelerden dokuzunu kısmen yerine getirildiği ifade edilirken 12 tavsiyenin ise yerine getirilmediği paylaşıldı.

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ KANUNUN TASARISI BEKLİYOR

“Milletvekilleri, hâkim ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesi” adlı Raporda “Milletvekilleriyle ile ilgili olarak, İkinci Ara Uyum Raporu’nun kabul edilmesinin ardından GRECO tavsiyelerinin yerine getirilmesine yönelik somut bir gelişme kaydedilmemiştir” denildi. Son Değerlendirme Raporu’ndan bu yana Türkiye’nin gelişme kaydedemediğini belirten GRECO, “Milletvekillerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri Kanun tasarısının, önceki yasama meclisi tarafından incelendiğini ve mevcut yasama meclisinde görüşülmeyi beklediğini” yeniden belirtti.

HSK ELEŞTİRİSİ

Raporda ayrıca Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yönelik uyarılar da yer aldı. HSK’nın yapısının eleştirildiği Raporda “HSK’nın Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından belirlenen üyelerden oluşması ve üyelerin hiçbirinin hâkim ve savcıların kendileri tarafından seçilmiyor olması, bağımsız ve özerk yargıyla çelişmektedir’’ denildi.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram