Uluslararası Şeffaflık Örgütü: Pandemi otoriterleşme ve yolsuzluğu arttırmak için kullanılıyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporunda “dünya çapında insan hakları ve demokrasinin saldırı altında olduğu” konusunda uyarıda bulundu.

KRONOS 25 Ocak 2022 DÜNYA

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2021 yılına dair sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İnsan haklarını ve demokrasiyi korumak için yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirme gerekliliğini vurgulayan rapora göre, COVID-19 salgını birçok ülkede temel özgürlükleri kısıtlamak ve önemli kontrol ve denge mekanizmalarını zayıflatmak için bir bahane olarak kullanıldı.

Raporda, “2012’den bu yana 25 ülke puanlarını önemli ölçüde iyileştirdi, ancak aynı dönemde 23 ülke önemli ölçüde geriledi” denildi. Türkiye gerileyen 23 ülke arasında yer aldı. 180 ülkenin, yolsuzlukların yaygınlığına göre sıralandığı listede Türkiye geçen yıla göre on basamak geri düşerek 96. sırada yer aldı. Türkiye on yıl önce aynı listede 61. sırada yer alıyordu.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü ayrıca, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetlerin, pandeminin başlangıcından bu yana getirilen ifade ve toplanma özgürlüklerine yönelik orantısız kısıtlamaları geri alması gerektiğini vurguladı.

Raporda, pandeminin yolsuz faaliyetler için bir bahane olarak kullanılamayacağını, hesap verme yetkisine sahip kurum ve kuruluşların bağımsız hareket etmesi ve yolsuzluğu tespit etme ve bu konuda bir şeyler yapma yetkisine sahip olması gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca, zengin ülkelerdeki hükümetlerin, yasal boşlukların kapatılmasını ve yolsuzluğun adaletten kaçmamasını sağlamayı gerektiren ulusötesi suçları teşvik etme rollerinden sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE ORTALAMANIN ALTINDA PUAN ALDI

Berlin merkezli sivil toplum kuruluşu, 180 ülkeye kamu sektöründeki yolsuzluk seviyelerine göre puanlandırmak için iş dünyası liderleri ve uzmanlarıyla anketler düzenleniyor.  0’dan 100’e kadar bir ölçek kullanarak, 100’ü çok temiz ve sıfırı ise yüksek oranda yolsuzluk olarak sıralayan yıllık raporda ülkelerin üçte ikisi 50’nin altında puan aldı. Ortalama puan 100 üzerinden 43 iken Türkiye’nin puanı 38’de kaldı.


 

En üst sırada 88 puanla Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda yer aldı. Norveç, Singapur, İsveç, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg ve Almanya ilk 10’daki ülkeler olarak sıralandı.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram